Έργα για πιάνο: για 2 χέρια και για 4 χέρια
ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΕΡΑΛΗ ή ΛΙΜΠΕΡΑΛΗ
ΣΠΥΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ
ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ ΣΠΙΝΕΛΛΗ
ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ ΚΑΜΗΛΙΕΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΕΒΙΔΗ

Έρευνα - Κείμενα - Επιμέλεια:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ
Μετάφραση στα αγγλικά:
ΕΛΕΝΑ ΓΡΗΓΟΡΕΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΙΑΝΟ

ΛΙΒΕΡΑΛΗΣ ἢ ΛΙΜΠΕΡΑΛΗΣ, ΙΩΣΗΦ:
Τὸ Ξύπνημα τοῦ Κλέφτη

ΣΑΜΑΡΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΦΙΛΙΣΚΟΣ:
Σερενάτα, γιὰ πιάνο
Τσιγγάνα

ΣΠΙΝΕΛΛΗΣ, ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ:
᾿Ελεγεία

ΚΑΜΗΛΙΕΡΗΣ, ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ:
Pομάντσα μι-φα-σολ
Χορὸς

ΛΕΒΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ:
Πρώτη ῾Ελληνικὴ Ρομαντικὴ Σονάτα σὲ ἕνα μέρος, ἔργο 16· 1908


ΠΙΑΝΟ ΜΕ 4 ΧΕΡΙΑ

ΣΑΜΑΡΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΦΙΛΙΣΚΟΣ:
Ἀνατολικὲς Σκηνές, 4 Χαρακτηριστικὲς Σουΐτες γιὰ πιάνο μὲ 4 χέρια
Ἀρ. 1:  Θρησκευτικὸ Ἐμβατήριο
Ἀρ. 2:  Χορός
Ἀρ. 3:  Βαρκαρόλλα
Ἀρ. 4:  Ἐμβατήριο

http://www.panasmusic.gr/catalog/product_info.php?manufacturers_id=192&products_id=13438 ( http://www.panasmusic.gr/catalog/product_info.php?manufacturers_id=192&products_id=13438 )

[παρτιτούρες] Λύχνος υπό τον μόδιον - του Γιώργου Λεωτσάκου

Λύχνος υπό τον μόδιον*

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ
Λύχνος υπό τον μόδιον

Τὸ 1999, ἀμέσως μόλις οἱ «Πανεπιστημιακὲς Ἐκδόσεις Κρήτης» ἔθεσαν σὲ κυκλοφορία τὸ CD (Π.Ε.Κ. ἀρ. 11, stereo) Λύχνος ὑπὸ τὸν μόδιον, μὲ ἐντελῶς ἄγνωστα ὡς τότε ἔργα γιὰ πιάνο παραγκωνισμένων Ἑλλήνων συνθετῶν τῆς περιόδου 1847-1910, (Ἰωσήφ Λιβεράλη, Σπύρου Σαμάρα, Λουδοβίκου Σπινέλλη, Λαυρέντιου Καμηλιέρη καὶ Δημητρίου Λεβίδη) ἡ ἀπήχηση τῆς δισκογραφικῆς ἐκδόσεως ἦταν τόσο μεγάλη, ὥστε πλῆθος ἀξιόλογων καὶ σοβαρῶν μουσικῶν, παρότρυνε τὸν ἐρευνητὴ Γιῶργο Λεωτσάκο ποὺ τὰ εἶχε ἀνασύρει ἀπὸ τὴν ἀφάνεια πολλῶν δεκαετιῶν καὶ κάποτε (Λιβεράλης) αἰῶνος, νὰ προχωρήσει στὴν ἔκδοση τῶν μουσικῶν κειμένων (παρτιτοῦρες) ὥστε νὰ ἐνταχθοῦν στὰ προγράμματα τῶν σχολῶν πιάνου τῶν ἑλληνικῶν (γιατὶ ὄχι καὶ ξένων;) μουσικῶν ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων. Τοῦτο ἀποτελοῦσε διακαῆ ἐπιθυμία καὶ τοῦ ἴδιου τοῦ ἐρευνητοῦ: ὅμως τὸν δέσμευαν ἄλλες πιεστικότερες ἐρευνητικὲς ἐνασχολήσεις. Ἐξ᾽ ἄλλου ἡ ἐκδοτικὴ διαδικασία, ἦταν ἐξαιρετικά χρονοβόρα καὶ κοπιαστική, ἀφοῦ, ἐπὶ πλέον, ἡ ἔκδοση τῶν κειμένων ἔπρεπε νὰ εἶναι ἐφάμιλλη τῆς δισκογραφικῆς. Πέρασαν ἔτσι 12 ὁλόκληρα χρόνια ὥσπου νὰ γίνει ἐφικτὴ ἡ ἀνταπόκριση στὸ δικαίως ἐπίμονο αἴτημα τῶν ἑλλήνων μουσικῶν. Μὲ ἰδιαίτερη ἰκανοποίηση ὁ μουσικὸς ἐκδοτικὸς οἶκος Παπαγρηγορίου-Νάκας (panas music), ὁ ἐπιμελητὴς (μεταφορά τῶν μουσικῶν κειμένων σὲ Η/Υ, σχεδιασμὸς τῆς ἐκδόσεως) Δημήτριος Ντούλιας καὶ ὁ ἐρευνητής, παραδίδουν στὴ δημοσιότητα ἕνα τόμο ποὺ κυριολεκτικῶς ἀνατρέπει τὴ μέχρι στιγμῆς  δεδομένα τῆς ἱστορίας τῆς Ἔντεχνης Ἑλληνικῆς Μουσικῆς. Ἄμποτε ἡ ἔκδοση νὰ εἶναι καλοτάξιδη, μὲς στούς δύσκολους σημερινούς καιρούς. (Γ.Λ.)