[παρτιτούρες] Κώστας Μυλωνάς: Δύο Λαϊκές Σουίτες για 2 Κιθάρες

 Δύο Λαϊκές Σουίτες για 2 Κιθάρες

ΚΩΣΤΑΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
Δύο Λαϊκές Σουίτες για 2 Κιθάρες

Οι δύο αυτές ΛΑΪΚΕΣ ΣΟΥΪΤΕΣ γράφτηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα πέντε, περίπου, ημερών  κι’ αυτό γιατί βασίζονται σε μουσικά θέματα παλαιών αλλά και, σχετικά, νέων λαϊκών τραγουδιών. Η 1η περιέχει έξη θέματα από αντίστοιχα παλιά λαϊκά τραγούδια και δύο δικά μου και η 2η βασίζεται μόνο σε θέματα δικών μου λαϊκών τραγουδιών.
Το ενδιαφέρον μου για το τραγούδι είναι δεδομένο, αφού είναι γνωστό ότι η τετράτομη  Ιστορία του Ελληνικού Τραγουδιού είναι δικό μου συγγραφικό πόνημα. Αλλά, όπως έχω τονίσει και εξηγήσει στον πρόλογο, τα βιβλία αυτά μελετούν και εξετάζουν  το λεγόμενο «έντεχνο λαϊκό» τραγούδι, ενώ οι αναφορές μου στο λαϊκό τραγούδι είναι ελάχιστες, σύντομες και ακροθιγείς. Η αγάπη μου, όμως, για το λαϊκό τραγούδι είναι μεγάλη και αυτό προσπάθησα να καταδείξω με τις συνθέσεις μου αυτές. Άλλωστε πιστεύω ότι η μουσική δημιουργία, στη μακραίωνη εξελικτική της πορεία, ξεκίνησε από το λαϊκό τραγούδι.

Κώστας Μυλωνάς

http://www.panasmusic.gr/catalog/product_info.php?products_id=15644 ( http://www.panasmusic.gr/catalog/product_info.php?products_id=15644 )