Επτά μεσαιωνικά κομμάτια για κιθάρα από τον Στάθη Σκανδαλίδη (παρτιτούρες κιθάρας)

Επτά μεσαιωνικά κομμάτια για κιθάρα από τον Στάθη Σκανδαλίδη

cover of Seven Medieval Pieces ( http://www.lathkillmusic.co.uk/cds/Solo_Guitar/Stathis_Skandalidis/818 )

Seven Medieval Pieces - Lathkill Music - Solo Guitar - Stathis Skandalidis ( http://www.lathkillmusic.co.uk/cds/Solo_Guitar/Stathis_Skandalidis/818 )

 

https://www.youtube.com/watch?v=tg72QR0rRBQ ( https://www.youtube.com/watch?v=tg72QR0rRBQ )