Κωνσταντίνος Γρηγορίου - Νέα Έργα [παρτιτούρες]

  [παρτιτούρες]

Κωνσταντίνος Γρηγορίου - Νέα Έργα


ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 5 Nocturnes for solo piano ( http://www.panasmusic.gr/catalog/product_info.php?manufacturers_id=281&products_id=27393 ) ( http://www.panasmusic.gr/catalog/product_info.php?products_id=27393 )
5 Nocturnes for solo piano ( http://www.panasmusic.gr/catalog/product_info.php?products_id=27393 )
Solo piano [περισσότερες λεπτομέρειες ( http://www.panasmusic.gr/catalog/product_info.php?products_id=27393 )] 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Aurora for piano trio ( http://www.panasmusic.gr/catalog/product_info.php?manufacturers_id=281&products_id=27392 ) ( http://www.panasmusic.gr/catalog/index.php?manufacturers_id=281&sort=2a&action=buy_now&products_id=27392 ) ( http://www.panasmusic.gr/catalog/product_info.php?products_id=27392 )
Aurora for piano trio ( http://www.panasmusic.gr/catalog/product_info.php?products_id=27392 )
Violin, Violoncello and Piano [περισσότερες λεπτομέρειες ( http://www.panasmusic.gr/catalog/product_info.php?products_id=27392 )] 
 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Triptych for string quartet ( http://www.panasmusic.gr/catalog/product_info.php?manufacturers_id=281&products_id=27394 ) ( http://www.panasmusic.gr/catalog/index.php?manufacturers_id=281&sort=2a&action=buy_now&products_id=27394 ) ( http://www.panasmusic.gr/catalog/product_info.php?products_id=27394 )
Triptych for string quartet ( http://www.panasmusic.gr/catalog/product_info.php?products_id=27394 )
String Quartet [περισσότερες λεπτομέρειες ( http://www.panasmusic.gr/catalog/product_info.php?products_id=27394 )] 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Variations on a theme by Periklis Koukos for violin & piano ( http://www.panasmusic.gr/catalog/product_info.php?manufacturers_id=281&products_id=27395 ) ( http://www.panasmusic.gr/catalog/index.php?manufacturers_id=281&sort=2a&action=buy_now&products_id=27395 ) ( http://www.panasmusic.gr/catalog/product_info.php?products_id=27395 )

Variations on a theme by Periklis Koukos for violin & piano ( http://www.panasmusic.gr/catalog/product_info.php?products_id=27395 )
Violin & Piano [περισσότερες λεπτομέρειες ( http://www.panasmusic.gr/catalog/product_info.php?products_id=27395 )] 

ΑΚΟΥΣΤΕ ΜΟΥΣΙΚΗ