(2-5/1) «Γιορτές κιθάρας» στο Πολύγωνο

(2-5/1) «Γιορτές κιθάρας» στο Πολύγωνο

Δελτίο τύπου

Οι Γιορτές Κιθάρας - Guitar Feasts ( https://www.facebook.com/giorteskitharas/?__tn__=K-R&eid=ARBa0EKQCerj17TbhdvAjcH5UGUWWxcxeBdOaI-XwvpLsA0YVxq85SrNJhyw9Z-ighE32Qrzd3u6ogNA&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCevPvo5KZLDaWeXlK-ooRtf-5fdDUWdeTbcBY0otUXW2b6dXf2c3LWjgnSFr1L7z1HL-xH-3t5kEZlBwDl6r_hhn_ief5LLXqx9fpzWyxPUPNT22N1reNdAnLp3qPmef38vrbnwn4P2QeSJ9--BOdpJvt04XSyKK2RsOsWC5AR4V4k_c4NlmI1cMMX1MD7t9UTEK2b2wE5FXz9XzjuCpSF ) 2 - 5 Ιανουαρίου, 2019 είναι εδώ!
Ρεσιτάλ, Διαλέξεις, Master Classes, Σεμινάρια, Διαγωνισμοί, Παρουσιάσεις! Μία διαρκής προσπάθεια στον δρόμο της Μουσικής Τέχνης μέσω της Κιθάρας...
Πιστοί στη ετήσια συνάντηση μας, υποσχόμαστε πως θα κάνουμε το παν, ώστε να επαναλάβουμε με το ίδιο σθένος και συνέπεια τις υψηλού επιπέδου εκδηλώσεις μας!.

Γιώργος Μαστρογιαννόπουλος


Διαβάστε λεπτομέρειες εδώ ( https://www.facebook.com/giorteskitharas/?__tn__=K-R&eid=ARBa0EKQCerj17TbhdvAjcH5UGUWWxcxeBdOaI-XwvpLsA0YVxq85SrNJhyw9Z-ighE32Qrzd3u6ogNA&fref=mentions )