(5-7/7) Διεθνής διαγωνισμός και φεστιβάλ κιθάρας Bale-Valle (Κροατία)

www.bale-valleguitarcompetition.com ( https://cts.vrmailer1.com/click?sk=a448B2JgKjBLjyalZAPUF5K93B8jzRJ4YABdiBwCl5Do=/aHR0cDovL3d3dy5iYWxlLXZhbGxlZ3VpdGFyY29tcGV0aXRpb24uY29t/120Gs2F4GhcFzynfX999aw==&merge_field_type=(?x-mi:(?%3C=href=)%5b%5Cs%5d*%5b%27%22%5d(?%3Curl%3E%5b%5E%7B%22%5d.+?)%5b%22%5d)&href_id_source=vr2-href-id-source-2 )