[απάνθισμα...] Δώρο απρόσμενο και διαφορετικό μα τόσο σημαντικό
(του Γιώργου Β. Μονεμβασίτη)

TOP