Γιάννης Ευσταθόπουλος: Ισπανική κιθάρα – Παραδόσεις και εξέλιξη από την αναγέννηση μέχρι το μοντερνισμό (Εργαστήριο στον Βώλακα Δράμας)

TOP