[ηλεκτρικές νότες] Variax 300: Κιθάρα τεχνολογίας \"modeling\"
(tτου Μιχάλη Καραγιάννη)

TOP