[κλασ. κιθάρα] Andrés Segovia
(του Ιάκωβου Κολανιάν)

TOP