[κλασ. κιθάρα] Andrés Segovia: Είκοσι χρόνια μετά
(της Μαρίας Παπάδη)

TOP