[κλασ. κιθάρα] Για τον Andrés Segovia (μπροστά σε μια παλιά φωτογραφία)
(του Νότη Μαυρουδή)

TOP