[κλασ. κιθάρα] Η \"γνωριμία\" μου με τον Andrés Segovia
(του Νίκου Παναγιωτίδη)

TOP