[κλασ. κιθάρα] Oι αναμνήσεις μου από τον Andrés Segovia
(του Oscar Ghiglia)

TOP