[μουσικός στο ντιβάνι] Andrés Segovia: Ο “θεός” της (κιθαριστικής) τέχνης
(του Κώστα Γρηγορέα)

TOP