Ορθόδοξοι Χριστιανικοί Ύμνοι, στην κιθάρα «Αἰνεῖτε Αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ» (Διασκευή : Αναστάσιος Σ. Ματσιακάς)

Δείτε επίσης

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
TOP