[μουσικός στο ντιβάνι] \'WHILE MY GUITAR GENTLY WEEPS\'... για τον JEFF HEALEY
(του Κώστα Γρηγορέα)

TOP